Privacy Policy

Privacy- en cookieverklaring Miranda Meijer en Kind in Kracht Atelier

Miranda Meijer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Miranda Meijer
Steverinkstraat 56
7011 JN Gaanderen
info@miranda-meijer.nl
+31 6 23 59 93 96

Miranda Meijer vindt een goede omgang met persoonsgegevens van jou als ouder en kind maar ook als websitebezoeker en dienstverlener van groot belang. Miranda Meijer verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Miranda Meijer draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.  Zo zorgt zij er bijvoorbeeld voor dat alleen personen of andere bedrijven toegang hebben tot jouw persoonsgegevens of die van jouw kind indien noodzakelijk.

Mocht je vragen hebben over de verwerking en/of beveiliging van jouw persoonsgegevens en/of die van je kind neem dan contact op via info@miranda-meijer.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Website, contactformulier, nieuwsbrief en email
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per email (Hierbij kun je denken aan naam, emailadres en eventueel een telefoonnummer maar ook andere persoonsgegevens die je meestuurt). Hiermee verleen jij aan Miranda Meijer expliciet toestemming om contact met je op te nemen.

Dienstverlening
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Miranda Meijer over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Zij gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die zij in dat verband nodig acht.

Gegevens die Miranda Meijer verzamelt zijn:

Voor- en achternaam van ouder dan wel kind

Emailadres

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Deze gegevens zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Miranda Meijer te doen verstrek jij als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan Miranda Meijer.

Ook is het mogelijk dat Miranda Meijer het voor het begeleidingstraject belangrijk vindt een analyse of test uit te laten voeren. Deze kunnen door een programma worden uitgevoerd die wordt gefaciliteerd door een derde partij. Je zal door Miranda Meijer of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse/test worden naam, emailadres en de resultaten van de analyse of test vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleen je met het invullen van de test en/of analyse toestemming om de resultaten van deze analyse of test terug te sturen naar Miranda Meijer verdere acties te ondernemen. Het zelfde geldt ook voor het volgen van online cursussen via www.beelddenkendebrein.nl

Ben je klant dan kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe dienstverlening en/of aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je eveneens een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven zullen niet worden ontvangen aan klanten waar enkel een offerte aan is uitgebracht.

Ook kun je via de webshop gebruik maken van de dienstverlening. Ben je een terugkerende klant? Je kunt ook besluiten een account aan te maken. Je kunt dan inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Er zullen geen gegevens over de gezondheid van jouw kind worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

(Potentiële) dienstverleners
Miranda Meijer heeft ook contact met andere dienstverleners. Zij heeft van deze dienstverleners de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverlener verstrekt zij aan Miranda Meijer een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het versturen van nieuwsbrieven;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, het geven van goede begeleiding;
  • het doen van een analyse of test;
  • het afhandelen van betalingen;
  • om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Miranda Meijer;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover daarvoor expliciet toestemming is verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder naam, email dan wel telefoonnummer Miranda Meijer niet met jou in contact kan treden. Tevens kan Miranda Meijer zonder persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan de coaching, geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Je kunt te allen tijde aangeven dat gegevens uit het systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@miranda-meijer.nl. Ditzelfde geldt voor het intrekken van eventueel gegeven toestemming, inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij. Dat betekent dat je in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Miranda Meijer hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot deze privacy- en cookieverklaring het voormelde emailadres zenden.

Miranda Meijer zal binnen 4 weken reageren op een van de bovenstaande verzoeken.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374
2509 AJ  Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Miranda Meijer persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.

Mocht je contact met Miranda Meijer hebben opgenomen via het contactformulier of email dan zal, indien je geen klant bij Miranda Meijer bent of wordt, deze email of het ingevulde contactformulier met jouw vraag worden verwijderd als deze is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging.

Wanneer jij je uitschrijft voor een nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Er bestaat een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Miranda Meijer zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Persoonsgegevens die in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 1 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Ook bij een betaling wordt een tenaamstelling en bankrekeningnummer genoemd. Deze overzichten zijn ook gekoppeld aan deze fiscale bewaarplicht.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, naam telefoonnummer en email van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, kvknummer en btwnummer.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Miranda Meijer en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Miranda Meijer worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Miranda Meijer gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt zij hierin overeen dat de persoonsgegevensgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zal Miranda Meijer de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Miranda Meijer werkt op dit moment met de volgende partijen samen Beeldig Brein en 123 Wegwijs.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kan Miranda Meijer zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan de dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maakt Miranda Meijer gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kan Miranda Meijer jou herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan Miranda Meijer dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van de website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelt Miranda Meijer met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de bezoekers.

Door websitegebruik te meten kunnen zij haar website blijven verbeteren in het voordeel van gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan is hiervoor wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies.

Overzicht

Naam: rc::c
Type: HTML, functioneel/sessie
Vervaltermijn: Sessie
Waar: Webserver/ Miranda Meijer/ Google
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.
Bron: google.com
URL: https://miranda-meijer.nl/

Naam: wc_cart_hash_# [DR1] 
Type: HTML, ?
Vervaltermijn: Persistent
Waar: Scriptag, Page scource line number 1755/ Miranda Meijer
Doel: ?
Bron: https://miranda-meijer.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.js?ver=4.0.1
URL: https://miranda-meijer.nl/

Naam: wc_fragments_# [DR2] 
Type: HTML, ?
Vervaltermijn: Sessie
Waar: Scriptag, Page scource line number 1755/ Miranda Meijer
Doel: ?
Bron: https://miranda-meijer.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.js?ver=4.0.1
URL: https://miranda-meijer.nl/

Naam: gdprc [DR3] 
Type: HTTP ?
Vervaltermijn: 10 jaar
Waar: Scriptag, Page scource line number 1742/ Miranda Meijer
Doel: ?
Bron: https://miranda-meijer.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.js?ver=4.0.1
URL: https://miranda-meijer.nl/

Naam: gdprc_consents_1[DR4] 
Type: HTTP, ?
Vervaltermijn: 10 jaar
Waar: Scriptag, Page scource line number 1742/ Miranda Meijer
Doel: ?
Bron: https://miranda-meijer.nl/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.js?ver=4.0.1
URL: https://miranda-meijer.nl/

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring kan door Miranda Meijer worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Miranda Meijer raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 maart 2022.