Duurzaam coachen en opvoeden

Voor iedereen vanaf 14 jaar: Het beste uit jezelf in 5 stappen

Coachingsprogramma in twee dagdelen: klik hier

Individueel Maatwerk

Als Kind in Kracht coach heb ik een oplossingsgerichte aanpak vanuit het hier en nu en waarbij ik niet heel diep in ga op de oorzaak van problemen. De kwaliteiten van kinderen zijn mijn uitgangspunt, om daarmee de uitdagingen aan te gaan. Als je leert je eigen kwaliteiten (talenten) te benutten, gesteund door je passie, is dat een basis voor een rijk leven. Kunnen zijn wie je bent. En dat begint bij mógen zijn wie je bent. En wéten wie je bent en wat je kunt. Kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

Mijn aanpak is praktisch en duurzaam.

Voor ik begin met de sessies hebben we eerst een intakegesprek. Daarin wordt duidelijk of ik kan helpen en of coaching de gewenste vorm is. Als dat zo is, kunnen we aan de slag. Ik heb meerdere methodes tot mijn beschikking en die combineer ik. Ik pas dus altijd mijn manier van werken aan aan de behoefte, de vraag, de uitdaging van het kind (of de ouder). Afhankelijk van de vorderingen volgen er dan zoveel sessies als er nodig zijn om het gestelde doel te behalen.

Maak een afspraak.

Afbeelding van een engel en duivel in 1.De Ideale Opvoeder

Opvoeden is volgens mij vanuit wederzijds vertrouwen en respectaansluiten bij de ontwikkeling van je kind waarbij je iedere ontwikkeling waardeert. Als ouders sturen we bij, reflecteren, complimenteren en relativeren, begeleiden zo je kind op z’n reis naar de vrijheid om zichzelf te zijn. En laten we eerlijk zijn: dat gaat niet vanzelf, soms zelfs niet van een leiendakje. Eigenlijk heb je regelmatig de behoefte om even iemand om raad te vragen. Waar je ouders en de buurvrouw dat niet kunnen, vind je de antwoorden in de groep van de Ideale Opvoeder op Facebook.
Niet op Facebook? Het kan ook via WhatsApp (groep).  Ook hier weer maatwerk.
abonnement De Ideale opvoeder
Daarom ben je hier: om ervaringen en kennis te delen, en zo samen onze kinderen te begeleiden op de weg naar de vrijheid om zichzelf te zijn. Er zijn echter onderwerpen die vragen om wat meer dan alleen informeren. Deze onderwerpen komen aan bod via de thema avonden.
Deze kosten € 25,– per avond en bieden plaats aan maximaal 10 deelnemers. Deze avonden zijn interactief en je gaat dan ook echt naar huis met handvatten en antwoorden.
Op de informatie avonden geven we informatie over bepaalde onderwerpen die spelen bij de leden (€ 17,50 per avond) maar is er geen beperking in het aantal deelnemers en dus ook veel minder interactie.
Voor data, thema’s en opgeven:  Agenda

Wil je meer? Volg dan de training De Ideale Opvoeder.

Een investering in jezelf die je terug ziet in het geluk van jezelf en je kinderen.
Training de Ideale Opvoeder