Maatwerk² voor Bedrijven

Bedrijven, organisaties en zelfstandigen.

Welk probleem lossen we voor je op?

Bedrijven en organisaties zijn er in heel veel soorten en maten. Voor hen stel ik graag een passend pakket samen zodat het precies past bij jouw wensen en mogelijkheden. Heb je een probleem dat te maken heeft met:

  • Samenwerken van werknemers met elkaar op één afdeling.
  • Samenwerken van verschillende afdelingen met elkaar.
  • Optimaal gebruik maken van de talenten en mogelijkheden van je werknemers.
  • Optimaal gebruik maken van de talenten en mogelijkheden van je leidinggevenden.
  • Omgaan met mensen met een neurodiversiteit als autisme, adhd/add, hoogbegaafdheid binnen je bedrijf.
  • Het achterhalen van de onderliggende oorzaak / oorzaken van complexe problemen binnen je bedrijf zodat je gerichte interventies kunt toepassen, die werken.

Neem contact op via dit formulier of bel/app via 0623599396

Miranda Meijer: Quickscan en maatwerk²

In een bedrijf heb je soms problemen die je maar niet opgelost krijgt. Eén van de voordelen van het hebben van een rechts brein, het zijn van een beelddenker, is dat je een probleem op allerlei manieren kunt bekijken. Daarom lever ik Maatwerk².

Ik kijk nergens van op.

Maatwerk² betekent:
– flexibel toepassen van diverse methodes, trajecten, tijden en dagen
– kijken wat het bedrijf te bieden heeft, waar jij/jullie tegen lopen en de (onbenutte) talenten van het personeel
– mijn talenten inzetten om processen vlot te trekken, nieuwe mogelijkheden omhoog te halen en evt coaching om een overgang naar een nieuwe situatie te creëren

Mijn vermogen om heel erg out of the box te denken, maakt dat je oplossingen vindt waar een ander nooit aan zal denken. Ook niet aan kan denken. Uiteraard is het mogelijk dat er binnen je bedrijf beelddenkers werken die dit talent ook hebben. Tijdens de casus kan ik de beelddenkers dan ook stimuleren om hun eigen gaven verder te ontwikkelen.

Quickscan

Ik heb nog een ander voordeel: ik werk niet in jullie bedrijf en ik word niet gehinderd door vastgeroeste gewoontes, overtuigingen of “zoiets al 100 keer gedaan hebben”. Als buitenstaander krijg ik sneller inzicht in de oorzaken van de ontstane problematiek en kan met mijn coachingsachtergrond goed aanvoelen wat er voor nodig is om medewerkers actief deel te laten nemen aan het veranderproces.

Mijn werkwijze: Ik breek het probleem open door goed te luisteren, kijken en observeren en kom zo tot de onderliggende oorzaak. Ik stel veel vragen, strooi met ideeën en bedenksel waardoor uw medewerkers anders gaan denken en zo wel met een oplossing komen. Ik betrek dus iedereen erbij waarvan ik zie dat die onderdeel van het probleem zijn. Of onderdeel van de oplossing. Geen probleem zo complex of er is een oplossing. Heb je de oorzaak gevonden, heb je de oplossing ook.

Doener

Ik heb een hekel aan veel gepraat en weinig resultaat. Het liefst ga ik meteen aan de slag op de plek waar het moet gebeuren. Daar doorzie ik de processen en kan ik praktisch aan de slag met zowel personeel als het achterliggende probleem.

Efficiëntie-consulent

Heb je geen probleem maar wel de vraag of er efficiënter in het bedrijf gewerkt zou kunnen worden, kijk ik ook graag even mee. Ik loop rond, stel vragen en kom zo tot een voorstel met verbeteringen.

Kan de samenwerking tussen de werknemers beter en geen idee hoe?

Kan de samenwerking tussen de diverse afdelingen beter, vlotter, flexibeler?

Zitten de juiste mensen wel op de juiste plek?

Heb je een fabriek met productielijnen: sluiten ze wel goed op elkaar aan? Kan het logischer?

Veranderingen zijn lastig, maar beter te doen als je als werknemer zelf bij het proces betrokken bent. Een betrokken medewerker die gezien en gehoord wordt, werkt vanuit intrinsieke motivatie. Dat is waar ik voor ga in de trajecten rondom efficiëntie. Kijken wat er al aanwezig is en die krachten aanboren. Bestaande processen en middelen slechts aanpassen op de talenten en potentie van het personeel, zodat daar de grootste slag geslagen kan worden, zonder grootse veranderingen.

Procesbegeleider

Uiteraard hoeft het niet te blijven bij advies. Het begeleiden van de uitvoering van de adviezen door de medewerkers is een proces en als procesbegeleider kan ik dat begeleiden. Dat heeft als voordeel dat ik nog meer zal tegen komen en nog dieper op zaken in kan gaan. Mijn expertise richt zicht op de mens, zijn denken en gedrag. Ik spoor niet-werkende patronen, overtuigingen en gewoontes op en vervang ze, samen met de werknemers en werkgever(s) door nieuwe. Ik kijk zo smal als kan en zo breed als mogelijk is. Daarbij hoeven privé en werk niet gescheiden te worden aangezien ze altijd met elkaar in verbinding staan en dus elkaar beïnvloeden. Hoe beter ik toegang heb tot alle factoren die van invloed zijn op het arbeidsproces, hoe beter ik mijn werk kan doen.

Werkwijze

Zoals gezegd heb ik een hekel aan veel gepraat en weinig resultaat. Het liefst ga ik meteen aan de slag op de plek waar het moet gebeuren. Daar doorzie ik de processen en kan ik praktisch aan de slag met zowel personeel als het achterliggende probleem. Bij het begeleiden van deze veranderderingsprocessen neem ik wel de tijd en voel goed aan welke stappen door wie gezet kunnen worden. Ik monitor of uw medewerkers het tempo van verandering bij kunnen benen en stem de verschillende processen op elkaar af. Ook kan ik mensen persoonlijk coachen als zij vastlopen gedurende de veranderingen op de werkvloer of het werkproces. Daarbij natuurlijk het geheel en het beoogde einddoel niet uit het oog verliezend.

Intake

Om te kijken of uw bedrijf en ik bij elkaar passen en we samen het gestelde doel kunnen halen, maak ik graag een afspraak voor een intake. Tijdens de intake wordt het voor mij duidelijk waar ik de onderliggende oorzaak of oorzaken van het besproken probleem moet zoeken. Mogelijk kan ik zelfs meteen al aangeven wat de oorzaak is en op welke manier het opgelost kan worden en kunt u dit zelf verder aanpakken. Bij complexere problemen kan dat niet maar heb ik tijdens de intake wel voldoende informatie verzameld om een offerte te kunnen maken.

Neem contact op via dit formulier of bel/app via 0623599396

Een intake kost € 150,– (exclusief BTW) en duurt ongeveer 2 uur.

Ik ben een Beelddenkend Brein.

Naast dit bedrijf ben ik samen met Natasja Esmeijer de start up: Het Beelddenkende Brein. Wij geven de Kernopleiding Beelddenken omdat veel mensen uitvallen omdat ze niet weten hoe ze van nature denken en leren en daar dus ook veel te weinig gebruik van maken. 80% van de mensen is taaldenker en past redelijk goed in de systemen die in de meeste bedrijven gebruikt worden. 20% is beelddenkend en past dus niet. Tenzij ze mogen innoveren, creeëren en helpen het geheel te overzien waar het bij taaldenkers aan dat vermogen ontbreekt. Wil je daar meer over weten, kijk dan op www.beelddenkendebrein.nl

Om kennis met ons te maken, hebben we een minicursus gemaakt en ook het volgende voorstel:

Workshop Beelddenken: Beelddenkers en Taaldenkers werken prima samen.

Wil je weten hoe jij de kennis over het beelddenken uit de minicursus in jouw ‘praktijk’ kunt toepassen als werkgever of werknemer? 
Maak dan een afspraak met ons, dan leggen we je precies uit wat we voor jouw bedrijf kunnen doen. We geven de Workshop Beelddenkers en Taaldenkers werken prima samen bij jou op je werk. Voor je team, meerdere teams, teamleiders of managers. Maximaal 20 personen heeft onze voorkeur zodat we iedereen daadwerkelijk handvatten kunnen meegeven die de volgende werkdag meteen ingezet kunnen worden.

Qiuckscan

Deze workshop combineren we graag met een quickscan van het bedrijf of de afdeling zodat we onze workshop nog effectiever kunnen geven door meteen de door ons gesignaleerde problemen tijdens de workshop mee te pakken. 

Miranda is als beelddenker en buitenstaander in staat sneller inzicht in de oorzaken van de ontstane problematiek te krijgen en kan met haar coachingsachtergrond goed aanvoelen wat er voor nodig is om medewerkers actief deel te laten nemen aan het veranderproces. Natasja levert dan tijdens de workshop de kennis die nodig is om direct al veranderingsprocessen in gang te zetten.

Kernopleiding Beelddenken
Speciaal voor teamleiders, HR-medewerkers, managers en kleine ondernemers bieden wij de Kernopleiding Beelddenken die fysiek is en de online cursus Het Beelddenkende Brein aan het werk. De Kernopleiding en de online cursus bevatten zeer uitgebreide kennis over niet alleen het Beelddenken en Taaldenken en alles waar daarbij hoort, maar ook alles over neurodiversiteiten, genderdiversiteiten en hoogbegaafdheid. Uiteraard met wat die kennis betekent tijdens het (samen)werken met collega’s maar ook met klanten. Mocht het toch niet lukken, bieden wij natuurlijk ook ondersteuning bij het implementeren van de tools in je bedrijf of organisatie.

Neem contact met ons op voor een passend aanbod. Voor de mogelijkheden: Klik hier.