Maatwerk² voor Bedrijven

Bedrijven, organisaties en zelfstandigen.


Bedrijven en organisaties zijn er in heel veel soorten en maten. Voor hen stellen we als Beelddenkend Brein en Miranda-Meijer.NL graag een passend pakket samen zodat het precies past bij jouw wensen en mogelijkheden.

Workshop Beelddenken: Beelddenkers en Taaldenkers werken prima samen.

Wil je weten hoe jij de kennis over het beelddenken uit de minicursus in jouw ‘praktijk’ kunt toepassen als werkgever of werknemer? 
Maak dan een afspraak met ons, dan leggen we je precies uit wat we voor jouw bedrijf kunnen doen. We geven de Workshop Beelddenkers en Taaldenkers werken prima samen in september, oktober en november van dit jaar bij jou op je werk. Voor je team of het hele bedrijf, in overleg is alles mogelijk.

Qiuckscan

Deze workshop combineren we graag met een quickscan van het bedrijf of de afdeling zodat we onze workshop nog effectiever kunnen geven door meteen de door ons gesignaleerde problemen tijdens de workshop mee te pakken. 

Miranda is als beelddenker en buitenstaander in staat sneller inzicht in de oorzaken van de ontstane problematiek te krijgen en kan met haar coachingsachtergrond goed aanvoelen wat er voor nodig is om medewerkers actief deel te laten nemen aan het veranderproces. Natasja levert dan tijdens de workshop de kennis die nodig is om direct al veranderingsprocessen in gang te zetten.

Kernopleiding Beelddenken en online cursus
Speciaal voor teamleiders, HR-medewerkers, managers en kleine ondernemers bieden wij de Kernopleiding Beelddenken die fysiek is en de online cursus Het Beelddenkende Brein aan het werk. De Kernopleiding en de online cursus bevatten zeer uitgebreide kennis over niet alleen het Beelddenken en Taaldenken en alles waar daarbij hoort, maar ook alles over neurodiversiteiten, genderdiversiteiten en hoogbegaafdheid. Uiteraard met wat die kennis betekent tijdens het (samen)werken met collega’s maar ook met klanten. Mocht het toch niet lukken, bieden wij natuurlijk ook ondersteuning bij het implementeren van de tools in je bedrijf of organisatie.

Neem contact met ons op voor een passend aanbod. Voor de mogelijkheden: Klik hier.

Meer informatie over ons Beelddenkende Brein Miranda aan het werk in je bedrijf, vind je hieronder.


Meteen een Beelddenkend Brein
aan de slag in je bedrijf?

Dat kan. Lees hieronder wat ik voor je zou kunnen doen.

Miranda Meijer: Quickscan en maatwerk²

In een bedrijf heb je soms problemen die je maar niet opgelost krijgt. Eén van de voordelen van het hebben van een rechts brein, het zijn van een beelddenker, is dat je een probleem op allerlei manieren kunt bekijken. Daarom lever ik Maatwerk².

Ik kijk nergens van op.

Maatwerk² betekent:
– geen vaststaande methodes, behandelingen, trajecten, tijden en dagen
– kijken wat het bedrijf te bieden heeft, waar jij/jullie tegen lopen en de (onbenutte) talenten van het personeel
– mijn talenten inzetten om een casus open te breken, nieuwe mogelijkheden omhoog te halen en evt coaching om een overgang naar een nieuwe situatie te creëren

Mijn vermogen om heel erg out of the box te denken, maakt dat je oplossingen vindt waar een ander nooit aan zal denken. Ook niet aan kan denken. Uiteraard is het mogelijk dat er binnen je bedrijf beelddenkers werken die dit talent ook hebben. Tijdens de casus kan ik de beelddenkers dan ook stimuleren om hun eigen gaven verder te ontwikkelen.

Quickscan

Ik heb nog een ander voordeel: ik werk niet in jullie bedrijf en ik word niet gehinderd door vastgeroeste gewoontes, overtuigingen of “zoiets al 100 keer gedaan hebben”. Als buitenstaander krijg ik sneller inzicht in de oorzaken van de ontstane problematiek en kan met mijn coachingsachtergrond goed aanvoelen wat er voor nodig is om medewerkers actief deel te laten nemen aan het veranderproces.

Mijn werkwijze: Ik breek het probleem open door goed te luisteren, kijken en observeren en kom zo tot de onderliggende oorzaak. Ik stel veel vragen, strooi met ideeën en bedenksel waardoor uw medewerkers anders gaan denken en zo wel met een oplossing komen. Ik betrek dus iedereen erbij waarvan ik zie dat die onderdeel van het probleem zijn. Of onderdeel van de oplossing. Geen probleem zo complex of er is een oplossing. Heb je de oorzaak gevonden, heb je de oplossing ook.

Doener

Ik heb een hekel aan veel gepraat en weinig resultaat. Het liefst ga ik meteen aan de slag op de plek waar het moet gebeuren. Daar doorzie ik de processen en kan ik praktisch aan de slag met zowel personeel als het achterliggende probleem.

Efficiëntie-consulent

Heb je geen probleem maar wel de vraag of er efficiënter in het bedrijf gewerkt zou kunnen worden, kijk ik ook graag even mee. Ik loop rond, stel vragen en kom zo tot een voorstel met verbeteringen.

Kan de samenwerking tussen de werknemers beter en geen idee hoe?

Kan de samenwerking tussen de diverse afdelingen beter, vlotter, flexibeler?

Zitten de juiste mensen wel op de juiste plek?

Heb je een fabriek met productielijnen: sluiten ze wel goed op elkaar aan? Kan het logischer?

Veranderingen zijn lastig, maar beter te doen als je als werknemer zelf bij het proces betrokken bent. Een betrokken medewerker die gezien en gehoord wordt, werkt vanuit intrinsieke motivatie. Dat is waar ik voor ga in de trajecten rondom efficiëntie. Kijken wat er al aanwezig is en die krachten aanboren. Bestaande processen en middelen slechts aanpassen op de talenten en potentie van het personeel, zodat daar de grootste slag geslagen kan worden, zonder grootse veranderingen.

Procesbegeleider

Uiteraard hoeft het niet te blijven bij advies. Het begeleiden van de uitvoering van de adviezen door de medewerkers is een proces en als procesbegeleider kan ik dat begeleiden. Dat heeft als voordeel dat ik nog meer zal tegen komen en nog dieper op zaken in kan gaan. Mijn expertise richt zicht op de mens, zijn denken en gedrag. Ik spoor niet-werkende patronen, overtuigingen en gewoontes op en vervang ze, samen met de werknemers en werkgever(s) door nieuwe. Ik kijk zo smal als kan en zo breed als mogelijk is. Daarbij hoeven privé en werk niet gescheiden te worden aangezien ze altijd met elkaar in verbinding staan en dus elkaar beïnvloeden. Hoe beter ik toegang heb tot alle factoren die van invloed zijn op het arbeidsproces, hoe beter ik mijn werk kan doen.

Werkwijze

Zoals gezegd heb ik een hekel aan veel gepraat en weinig resultaat. Het liefst ga ik meteen aan de slag op de plek waar het moet gebeuren. Daar doorzie ik de processen en kan ik praktisch aan de slag met zowel personeel als het achterliggende probleem. Bij het begeleiden van deze veranderderingsprocessen neem ik wel de tijd en voel goed aan welke stappen door wie gezet kunnen worden. Ik monitor of uw medewerkers het tempo van verandering bij kunnen benen en stem de verschillende processen op elkaar af. Ook kan ik mensen persoonlijk coachen als zij vastlopen gedurende de veranderingen op de werkvloer of het werkproces. Daarbij natuurlijk het geheel en het beoogde einddoel niet uit het oog verliezend.

Intake

Om te kijken of uw bedrijf en ik bij elkaar passen en we samen het gestelde doel kunnen halen, maak ik graag een afspraak voor een intake. Tijdens de intake wordt het voor mij duidelijk waar ik de onderliggende oorzaak of oorzaken van het besproken probleem moet zoeken. Mogelijk kan ik zelfs meteen al aangeven wat de oorzaak is en op welke manier het opgelost kan worden en kunt u dit zelf verder aanpakken. Bij complexere problemen kan dat niet maar heb ik tijdens de intake wel voldoende informatie verzameld om een offerte te kunnen maken.

Neem contact op via dit formulier of bel/app via 0623599396

Een intake kost € 150,– (exclusief BTW) en duurt ongeveer 2 uur.

Een combinatie met Het Beelddenkende Brein “Aan het werk” is natuurlijk ook mogelijk.

Mijn ervaring met bedrijven en organisaties

  • 12 jaar invalwerk op diverse basisscholen leerde mij snel de situatie in te schatten van de klas, leerlingen, collega’s en daar op te anticiperen. Lastig gedrag was voor mij eerder een uitdaging dan een probleem. Inval klussen variëren van 1 dag tot 1 jaar per klas, hebben mijn talent om leiding te kunnen geven als ook de leerlingen te geven wat ze nodig hebben om goed te kunnen presteren, enorm ontwikkeld. Het is een gewoonte geworden, iets wat vanzelf gaat.
  • Als secretaris en leerkracht van IBBO school het Fluoriet heb ik meegewerkt met aan het neerzetten van een organisatie die vernieuwend is maar wel werkbaar. Waarin leerlingen, ouders en leerkrachten tot hun recht komen, onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven alswel het begeleiden van leerlingen op hun levenspad. Conform de bedoeling van het IBBO concept. Wegens gebrek aan financiële middelen moest de school binnen het jaar weer sluiten.
  • Als secretaris van de Dorpsraad Gaanderen behartig ik de belangen van alle Gaandernaren. We zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente Doetinchem en ons dorp. Naast het meewerken aan het tot stand komen van een dorpendeal, hou ik mij bezig met het weer verenigen van de ondernemers in het dorp, mogelijk in een nieuwe organisatie. Ik neem deel aan het Economisch Overleg Doetinchem, het wijknetwerkoverleg en organiseer mede de Dag van de Ondernemer 2022 in de gemeente. De dorpsraad is onder mijn invloed getransformeerd naar een moderne bestuursvorm waarbij één ieder doet waar hij of zij goed in is of graag doet. En de taken goed te combineren zijn met een (volledige) baan. Iets wat nodig is om draagkracht en draaglast op elkaar af te stemmen. Door het tekort aan vrijwilligers is de kans van overvragen en zelfs burnouts zeer aanwezig. Door flexibel om te gaan met de taakverdeling en zo nodig aan te passen, zorgen we dat alle dorpsraadsleden en ondersteuners hun taken met plezier doen.
  • Sinds 2021 ben ik samen met Natasja Esmeijer Het Beelddenkende Brein. Er moest menig hobbel genomen worden, problemen opgelost onder andere in onze communicatie omdat een beeld- en taaldenker nu eenmaal anders communieren. Dat maakt de samenwerking in eerste instantie niet makkelijk. Nu we beter op elkaar afstemmen en gebruik maken van elkaars talenten en elkaar aanvullen waar dat nodig is, staat er een samenwerking die loopt als een geoliede machine. Ik hou me onder andere bezig met de website, aanmaken van de webinars, maken van YouTube video’s en de sociale media. Hier kan ik ook in cursus vorm mijn kennis en kunde delen over het werken vanuit de verbindende communicatie, vanuit intrinsieke motivatie. Dit vraagt andere leidinggevenden die wij opleiden d.m.v. onze coachopleiding. Ook dit is grotendeels mijn verantwoordelijkheid.
  • Bij het werk dat ik in gezinnen heb gedaan en doe, vergeet ik de ouders niet. Zo heb ik ervoor gezorgd dat een moeder van een thuiszittend meisje (één ouder gezin) uit de bijstand kon en haar eigen bedrijf weer op gang heeft gebracht. Ook heb ik haar ondersteund toen ze haar wens in uitvoering bracht, namelijk het opzetten van een dorpskrant.
    Voor een ander gezin met thuiszitters heb ik gezorgd voor rust in huis, kinderen die weer naar school gaan zodat moeder na een jaar thuis vanwege een burn-out, niet alleen haar werk weer kon oppakken maar ook haar eigen praktijk op kon zetten als Holistisch therapeut. Ik heb ruime ervaring in het werken met mensen met burn-out of bore-out klachten. Ik kijk daarbij niet alleen naar de volwassene met de burn-out maar ook naar het gezin erachter en de werkplek.